بهترین پلتفرم انتخاب اسم

سیاست باز پرداخت در برندیک چگونه است؟

در حالی که اکثریت مسابقات ما نتیجه بسیار موفقی دارند ، اما شرایطی وجود دارد که شما هیچ کدام از ورودی های مسابقه را نپسندید. در این شرایط ، ما گزینه های مختلفی را ارائه می دهیم: 

یک مشاوره رایگان مسابقه

شما از مشاورین برند تجاری ما استفاده خواهید کرد تا:

(1) در مورد پروژه با مشاورین حرفه ای گفتگو کنید.

(2) خلاصه مسابقه خود را اصلاح کنید.

(3) بهترین روشهای برگزاری مسابقه را بیاموزید که به شما کمک می کند در مسیر صحیح قرار بگیرید.

تمدید رایگان مسابقه:

 ما مسابقه شما را بدون هیچ هزینه اضافی تمدید خواهیم کرد ، بنابراین شما می توانید با ارائه بازخورد به شرکت کنندگان ، ارسال های بیشتری را دریافت کنید. 

بازپرداخت بخشی از هزینه (جایزه): 

بسته های طلایی و پلاتینیوم ما ، شامل گزینه بازپرداخت هستند. اگر یک بسته طلایی یا پلاتینیومی خریداری کرده اید و از نتایج آن راضی نیستید ، کافی است ظرف 3 روز کاری از تاریخ پایان مسابقه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. ما مبلغ جایزه مسابقه شما را به شرط تحقق شرایط زیر بازپرداخت خواهیم کرد.

  • حداقل 50٪ از ورودی ها توسط برگزارکننده مسابقه رتبه بندی شده باشد.
  • برگزارکننده مسابقه در حالی که مسابقه فعال بوده ، بازخورد کافی به مسابقه دهندگان داده باشد. (به عنوان مثال پیام های عمومی و نظرات برای ارسالی ها)
  • جایزه مسابقه توسط برگزارکننده مسابقه تضمین نشده باشد

نکات مهم:

  • مسابقات بسته برنزی قابل استرداد نیست. برای مسابقات برنزی ما پیشنهادات جدول زمانی و مشاوره رایگان مسابقات را ارائه می دهیم.
  • مسابقات تضمینی قابل استرداد نیستند. اگر جایزه مسابقه را تضمین شده تعیین کرده اید ، طبق شرایط خدمات برند یک ، مبلغ جایزه باید به یکی یا چند شرکت کننده توزیع شود.  
  • هزینه های خدمات برندیک قابل استرداد نیستند. به عنوان مثال ، اگر یک بسته طلایی به قیمت 999 هزار تومان خریداری کنید و جایزه مسابقه را تضمین نکنید ، مبلغ 400 هزار تومان جایزه را به عنوان بازپرداخت دریافت خواهید کرد. به همین ترتیب ، در صورت عدم تضمین مسابقه پلاتینیوم ، 640 هزار تومان را به عنوان بازپرداخت جایزه دریافت خواهید کرد. 
  • اگر یک برگزارکننده مسابقه طی 30 روز از تاریخ پایان مسابقه برنده را انتخاب نکند ، طبق سیاست انتخاب برنده ما ، برند یک به طور خودکار مبلغ جایزه را اهدا می کند . 
  • اگر یک مسابقه نامگذاری از طریق دوره کامل مسابقه کمتر از 50 ورودی را دریافت کند ، حق بازپرداخت کامل را دارد. (حتی اگر جایزه تضمینی را ارائه دهد)
  • هر ویژگی بلااستفاده (مانند بررسی ثبت برند ، تست مخاطب و غیره) در یک بسته قابل استرداد نیست.

 

Insights from 30,000+ Naming and Branding Projects