بهترین پلتفرم انتخاب اسم

نکاتی برای افراد خلاق

برند یک بستری برای استفاده از ایده های همه افراد خلاق جامعه است که در آن مشتریان، ایده های نام را از افراد خلاقی مثل شما دریافت می کنند. 

با پیروی از دستورالعمل زیر، شما نه تنها در رتبه بندی وضعیت خوبی خواهید داشت ، بلکه احتمالاً شانس خود را برای برنده شدن در مسابقات افزایش خواهید داد.

وقت بگذارید و تحقیق کنید.

هیچ نامی را بدون پرسیدن این سوال از خود ارسال نکنید:

 آیا این ارسال، معیارهای دقیق ارائه شده توسط دارنده مسابقه را دارد؟

استفاده از ابزار های ماشینی ممنوع

از وب سایت های  تولید کننده نام یا سایر ابزارهای مشابه برای ارائه اسامی ارسالی استفاده نکنید. اگر تعداد زیادی ورودی کم کیفیت ارسال کنید، بر رتبه بندی کلی شما تأثیر می گذارد.

رتبه بندی با درصد پایین می تواند برای شرکت در مسابقات آینده شما را محدود کند. 

بپرسید، سپس ارسال کنید

اگر در مورد بخش خاصی از توضیحات مسابقه سوال دارید ، باید یک نظر در بخش پیام ها ارسال کنید، تا اطلاعات بیشتر را دریافت کنید.

پس از دریافت اطلاعات بیشتر ، باید ارسال های آینده خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

دستورالعمل های نامگذاری را مطالعه کنید

ما مجموعه ای گسترده از راهنماها و مقالات را آماده کرده ایم که می تواند به شما کمک کند تا نام های تجاری را ایجاد کنید که برگزارکنندگان مسابقه را شگفت زده کنید.مقالات و دستورالعمل های نامگذاری ما را بخوانید و بهترین روشهای پیشنهادی ما را که مبتنی بر تجربه های موفق هستند دنبال کنید.

بازخوردها را به صورت مرتب چک کنید

برای پیگیری رتبه بندی ایده هایتان، بازخوردها را بررسی کنید و برای ارسال های بعدی این بازخوردها را در نظر بگیرید.

Insights from 30,000+ Naming and Branding Projects