بهترین پلتفرم انتخاب اسم

نکاتی برای برگزارکنندگان مسابقات

چگونه می توان مشارکت در مسابقه را بهبود بخشید

با پیروی از این دستورالعمل های ساده می توانید نتیجه مسابقه خود را بسیار بهبود بخشید.

خیلی زود به نتایج امتیاز دهید

در اسرع وقت امتیازدهی را شروع کنید تا شرکت کنندگان بتوانند بر اساس امتیاز شما خودشان در مسیر درست قرار دهند. 

برای رتبه بندی ورودی های خود شما 4 گزینه دارید:

نه: این نام مناسب نیست 

در مسیر درست: مسابقه دهنده در مسیر درستی است اما من این ارسال نه می پسندم و نه رد می کنم.

این را می پسندم: می تواند همان چیزی باشد که من به دنبال آن هستم. به طور کلی ، ورود بسیار خوبی است.

این را واقعا دوست دارم: این ارسال را دوست دارم  و می تواند یکی از برندگان باشد.

افزودن نظرات

با افزودن نظرات در صفحه مسابقه خود ، به شرکت کنندگان بازخورد دهید. نظرات اضافه شده در تب پیام ها برای همه شرکت کنندگان قابل مشاهده است. اگر می خواهید بازخورد خود را با یک شرکت کننده خاص ارائه دهید ، می توانید پیامتان را در کنار ورودی موردنظر اضافه کنید. 

امتیاز بازخورد شما

با رتبه بندی ورودی ها و ارائه بازخورد به شرکت کنندگان ، امتیاز خود شما به طور خودکار بهبود می یابد. شرکت کنندگان  با کیفیت بالا فقط در مسابقاتی شرکت می کنند که امتیاز برگزارکنندگان آن مسابقه بسیار بالا است. بنابراین ، ارائه بازخورد مداوم نه تنها به بهبود کیفیت ارسال ها کمک می کند ، بلکه سایر رقابت کنندگان با کیفیت بالا را نیز به مسابقه شما جذب می کند.

ثبت نام دامنه

در مسابقات نامگذاری ، سیاست و تعهد ما ایجاب می کند در صورت ثبت نام دامنه (URL) که توسط شرکت کنندگان در مسابقه ارائه شده ،حقوق شرکت کنندگان را درنظر بگیریم. ما گزارش دامنه های ثبت شده را در آمار مسابقه شما نمایش می دهیم. بسیاری از افراد خلاق شرکت در مسابقات با گزارش دامنه ثبت ه شده را متوقف می کنند. بنابراین ، در حالی که مسابقه شما فعال است ، نباید هیچ نامی را ثبت کنید. اگر نامی را ثبت کردید ، مطمئن شوید که شرکت کننده با ارائه ایده خود به عنوان برنده انتخاب شود و جایزه مسابقه را دریافت کند.

سیستم رتبه بندی شرکت کنندگان

پلت فرم ما به آن دسته از شرکت کنندگان که آثار با کیفیت بالا ارسال می کنند ، پاداش می دهد. هنگامی که شما (به عنوان برگزارکننده مسابقه) ایده های ارسالی آنها را بپسندید و آن را دوست داشته باشید ما به شرکت کنندگان امتیاز می دهیم. 

از طرف دیگر، اگر رتبه بندی شرکت کنندگان خیلی کم باشد ، این می تواند باعث محدود کردن تعداد ورودی های آنها برای مسابقات بعدی شود. این مکانیسم به عنوان یک حلقه بازخورد قوی در بهبود کیفیت کلی موارد ارسالی به مسابقات عمل می کند.

 

برند یک بهترین پلتفرم انتخاب نام برند

Insights from 30,000+ Naming and Branding Projects