بهترین پلتفرم انتخاب اسم

شرایط و قوانین استفاده از خدمات برندیک

به روزرسانی: 21 فرودین 1400

این شرایط برای ارائه خدمات بین وبسایت برند یک و شما منعقد می شود، و شما با استفاده و دسترسی به وبسایت برند یک کلیه مفاد این توافق نامه می پذیرید. این توافق نامه دسترسی و استفاده از www.BrandYek.com  را کنترل می کند. ما می توانیم در هر زمانی شرایط و قوانین این توافق نامه را تغییر دهیم و بدیهی است تغییرات را در وب سایت اطلاع رسانی خواهیم کرد.

با دسترسی ، ثبت نام یا استفاده از وب سایت برند یک تعهد می کنید:

  • شما حداقل 18 سال سن دارید.
  • شما موافقت می کنید که به این توافق نامه و کلیه سیاستها و دستورالعملهای برندیک متعهد و پایبند هستید.
  • شما قدرت و اختیار قانونی دارید که از طرف خود یا شخص یا نهادی که نماینده آن هستید این قرارداد را بپذیرید.
  • این توافقنامه شامل سلب مسئولیت های ضمانت و سایر احکامی است که مسئولیت ما را نسبت به شما بیان می کند. لطفاً این توافقنامه را با دقت و کامل بخوانید.

اساس ثبت نام یا استفاده از سرویس های ما پذیرش این توافق نامه است. اگر موافقت نمی کنید که به هر یک از شرایط و تعهدات تنظیم شده در اینجا عمل کنید ، لطفاً بلافاصله از وب سایت خارج شوید.

1. تعاریف

"ما" به برندیک اشاره دارد.

"محتوا" در مجموع به معنای تمام متن ، اطلاعات ، گرافیک ، صوتی ، تصویری و داده های ارائه شده از طریق وب سایت ما است ، چه برای خدمات رایگان و چه غیر رایگان. ممکن است ما به محتوای ارائه شده توسط اعضای خود به عنوان "محتوای اعضا" اشاره کنیم. 

 "عضو" به معنای خلاق یا خریدار است و کسی است که برای استفاده از خدمات ما در وب سایت ما عضو شده است."خریدار" به معنی عضوی از وب سایت ما است که مسابقه یک یا چند خلاق را میزبانی می کند یا دامنه ای را از  فروشگاه برندیک خریداری می کند.

"خلاق" به معنی عضوی است که انتخاب می کند در یک مسابقه شرکت کند و در پاسخ به یک مسابقه یا عضو دیگری ، هرگونه خدمات قابل فروش را در  برند یک ارائه می دهد.

"مسابقه" به معنای یک رویداد آنلاین است که توسط یک خریدار از طریق وب سایت ما برگزار می شود تا یک یا چند خلاق برای ارائه مطالب در یک پروژه دعوت کند.

 "مسابقه تضمینی" به معنای مسابقه ای است که توسط یک خریدار برگزار می شود و به موجب آن خریدار تضمین می کند که یک برنده را برای مسابقه خود انتخاب خواهد کرد.

"دستورالعمل های مسابقه" قوانینی است که صرفاً توسط برندیک و  به صلاحدید خودمان اعلام می شود که در وب سایت ما قابل مشاهده است ، خریداران بدین وسیله موافقت می کنند که هنگام ایجاد یک مسابقه از آنها پیروی کنند.

"ارسال" یا "ورودی" یا "ایده" یا "طرح" به معنای نام ، مقاله ، مشاوره ، ویدیو یا پیشنهادی است که توسط افراد خلاق بعنوان بخشی از یک مسابقه ارسال شده است.

"دامنه" به معنی نام دامنه یا URL وب سایت است که برای فروش در بستر برندیک ارائه می شود.

"پرداخت خریدار" به معنای هزینه ای است که خریدار باید برای مسابقه انجام دهد.

"جایزه مسابقه" به معنای بخشی از "پرداخت خریدار" است که بعد از برداشت سهم برند یک به برنده (های) آن مسابقه تعلق می گیرد.

 "برنده" به معنی خلاق (ها) و ارسال (های) مربوطه است که توسط یک خریدار برای یک مسابقه مشخص انتخاب شده است. برای جلوگیری از ابهام ، ممکن است خریدار، بسته به نوع مسابقه مجبور به انتخاب برنده نباشد ، اما ممکن است بیش از یک برنده را نیز انتخاب کند. 

"اعتبار ریالی" به معنای اعتبارات خرید کالا یا خدمات از برندیک است .

"اعتبارات برندیک " به معنای اعتبارات ریالی است که برای ارسال های برنده صادر می شود. 

"اعتبارات جایزه" به معنای اعتبارات غیرپولی در برندیک است که ممکن است با کالاها و خدمات خاصی که برندیک ارائه می دهد مبادله شود ، اما قابل پرداخت نیست.

"نام دامنه" به معنای یک نام دامنه اینترنتی است که توسط افراد خلاق برای ثبت نام در یک مسابقه ایجاد شده است.

"خدمات اعضا" به معنای ارائه خدمات داده شده توسط عضوی است که انتخاب می کند چنین خدماتی را بابت قیمت ثابت به سایر اعضای وب سایت ما ارائه دهد.

"نامگذاری ، بازاریابی یا پروژه طراحی" به معنای عمل شناسایی نام تجاری یا وب سایت ، ابتکار بازاریابی یا طراحی لوگو است .

"حقوق مالکیت معنوی" به معنای کلیه حقوق مالکیت معنوی از هر نوع در سراسر جهان است که شامل کلیه حقوق کپی رایت ، حق ثبت اختراع ، حقوق علامت تجاری و حقوق تولید کننده می شود ، خواه این حقوق ثبت شده و یا قابل ثبت است.

"انتقال خودکار " به معنای انتقال خودکار حقوق مالکیت معنوی در ارسالی های مسابقه ، از افرادخلاق به خریدار پس از انتخاب برنده برای مسابقه و پرداخت هرگونه هزینه است.

"مالیات" به معنای هرگونه عوارض قابل اجرا ، مالیات فروش ، مالیات بر ارزش افزوده یا سایر مالیاتی است که ممکن است در مورد هرگونه معامله پیش بینی شده در این توافق نامه اخذ شود.

"آثار شخص ثالث" به معنای هر تصویر ، آرم ، اثر هنری ، اثر ادبی یا سایر موارد یا چیزهای دیگر است که در آن حقوق مالکیت معنوی متعلق به شخص دیگری غیر از عضو است.

"مسابقه متروکه" به معنی هر مسابقه ای است که خریدار ظرف 30 روز از تاریخ پایان مسابقه برنده را انتخاب نکرده باشد. و مسابقه واجد شرایط بازپرداخت نیست.

"حساب کاربری" به معنی حساب آنلاین شما در برندیک است.

2. روابط حقوقی و تعهد طرفین

2-1. برندیک  محل برگزاری را فراهم می کند.این سرویس ، آنلاین است.

الف) خریداران پروژه هایی را تعریف می کنند ، اعضا در پاسخ به نیازهای خریدار مطالبی ارسال می کنند و خریداران ورودی (های) مورد علاقه خود را انتخاب می کنند. در ارائه خدمات ، ما ورودی تولید نمی کنیم (به استثنای ، جایی که این موضوع صریحاً در پروژه بیان شده باشد) و یا پروژه ها یا مطالب را تحویل نمی دهیم.

ب) خریداران نام دامنه های ذکر شده برای فروش توسط برند یک را خریداری می کنند.

2-2. قرارداد بین خریدارن و خلاق ها

 شما با ثبت نام به عنوان یک عضو ، با قرارداد بین خریداران و خلاقان را موافقت و آن را تصدیق می کنید که مستقیماً با سایر اعضا برای خرید یا فروش خدمات یا نام دامنه قرارداد بسته اید. افراد خلاق نیازی به شرکت در پروژه ارسال شده توسط خریدار ندارند.

الف) با ارائه مطالب وارد شده به یک پروژه ، افراد خلاق موافقت می کنند که در صورت انتخاب ورودی  آنها بر اساس شرایط توافق نامه ، انتقال مالکیت معنوی می پذیرند و این یک توافق نامه الزام آور است. 

ب) وقتی خریدار یک فرد خلاق را به عنوان برنده انتخاب می کند ، خریدار موافقت می کند که خدمات خلاق را مطابق با شرایط توافق نامه انتقال مالکیت معنوی و این توافق نامه خریداری کند و خلاق نیز موافقت می کند خدمات را به خلاق را ارائه دهد. خریدار می پذیرد که برنده را ظرف هفت (7) روز پس از پایان پروژه انتخاب کند. علاوه بر این ، خریدار موافقت می کند که اگر هیچ پیشنهادی را انتخاب نکند شرایط ، ناعادلانه خواهد بود. بنابراین ، اگر خریدار طرح برنده را انتخاب نکند ، خریدار موافقت می کند که برندیک ، پس از گذشت سی (30) روز یا بیشتر از تاریخ پایان پروژه ، می تواند جایزه را از طرف خریدار به یکی از بهترین خلاقانی که ورودی برای پروژه را ارسال کرده اند پرداخت کند.

ج) به عنوان فروشنده دامنه ای که در بازار دامنه ذکر شده است ، شما نمایندگی و ضمانت می کنید که:

(1) دامنه را با یک ثبت کننده دامنه مناسب ، ثبت کرده باشید یا دارای حق انحصاری برای ثبت نام باشید.

(2) شما متعهد می شوید اقدامی نکرده اید که، توانایی یا حق شما در انتقال دامنه را مختل کند و چنین اقدامی علیه شما انجام نشده است.

(3)  دامنه به گونه ای استفاده نشده است که حقوق هیچ شخص ثالثی را نقض کند ، از جمله علائم تجاری ، نامگذاری یا تبلیغات و ... 

(4) دامنه موضوع اختلافات حقوقی یا رسیدگی حقوقی نیست .

(5)شما در انتخاب دسته بندی های دامنه به طور دقیق عمل خواهید کرد.

(6)شما مالک هستید و حق فروش آن را دارید. 

(7)اگر پیشنهاد شما برای فروش و انتقال دامنه در یک معامله با خریدار پذیرفته شود ، شما در صورت توان آن را انجام خواهید داد . تحت هیچ شرایطی ، حق دامنه ای را که برای انتقال آن از حقوق کافی برخوردار نیستید و یا انتقال آن طبق قانون غیرقانونی است ، ارائه یا انتقال نخواهید داد. 

(8)پس از دریافت وجه برای دامنه ، کلیه حقوق مالکیت معنوی را که در حال حاضر در دامنه دارید یا ممکن است در آینده داشته باشید ، به مشتری واگذار می کنید.

شما عهد و پیمان بستید و موافقت می کنید که با حسن نیت عمل کنید و در رابطه با قرارداد انتقال مالکیت معنوی در معاملات عادلانه رفتار کنید. بعلاوه ، شما تصدیق و موافقت می کنید که ارزش ، شهرت و حسن نیت برندیک تا حدی زیادی به عملکرد شما بستگی دارد. شما موافقت می کنید که ما این حق را داریم که ، برای محافظت از ، شهرت و حسن نیت برندیک بدون محدودیت تعلیق ، خاتمه یا اقدامات قانونی ، را بنا به صلاحدید خود انجام دهیم.

2-3 . مالیات 

هر یک از اعضا مسئول کلیه مالیات بر درآمد ، مالیات بر حقوق و دستمزد ، نگهداری حقوق و دستمزد ، مالیات فروش و استفاده و سایر الزامات قانونی تحت قانون و قابل اجرا است ، از جمله مواردی که در خرید و فروش خدمات ارائه شده توسط خلاق ها انجام می شود.

2-4. نقش و ارتباط شما با برندیک اگر یک خلاق باشید :

 فقط شما تصمیم می گیرید که در کدام و یا چند مسابقه شرکت کنید  و چه موقع و کجا در آن شرکت کنید. شما آزاد هستید به همان اندازه که صلاح می دانید، زمان برای شرکت در مسابقات اختصاص دهید. به هیچ وجه تعهدی برای ارسال مطالب در یک مسابقه ندارید.نه استفاده شما از خدمات ما و نه هیچ چیز موجود در این توافق نامه ایجاد رابطه شغلی ، مشارکت ، سرمایه گذاری مشترک ، نمایندگی ، حق رای دادن یا نماینده فروش بین شما و برندیک نیست. ما هیچ وسیله یا ابزاری برای شرکت در یک مسابقه در اختیار شما قرار نمی دهیم. ما هیچ مزایایی از جمله جبران خسارت کارگران یا پوشش بیمه ای برای شما فراهم نمی کنیم. ما در قبال هزینه های شما در استفاده از خدمات ما مسئولیتی نداریم. ما در صورت تایید اداره مالیات مبلغی از جایزه شما برای مالیات پرداخت خواهیم کرد. شما برای کارکردن برای هر شخص یا شرکت از جمله رقبای ما همیشه آزاد هستید. شما صلاحیت این را ندارید که از طرف برندیک قراردادی اعم از کتبی یا شفاهی منعقد کنید یا از هر لحاظ نماینده برندیک باشید. 

2-5 . پیوندهای وب سایت برندیک

در وب سایت ما پیوندهایی را به سایر وب سایت ها پیدا می کنید. شما تصدیق و موافقت می کنید که ما در قبال در دسترس بودن یا صحت اینگونه وب سایتها ، یا محتوای آنها ، تبلیغات یا محصولات آنها هیچ گونه مسئولیتی نداریم. درج پیوند در وب سایت به معنای تایید وب سایت پیوندی نیست. شما از لینک ها با مسئولیت خود استفاده می کنید و صریحاً ما را از هرگونه مسئولیت ناشی از استفاده شما از هر وب سایت شخص ثالث خلاص می کنید.

2-6 . ورودی های ارسالی و دامنه ها

مسئولیت ارسال اسامی و دامنه های ورودی شما و کلیه محتوایی که در وب سایت ارسال می کنید و عواقب ارسال یا انتشار مطالب ، تنها به عهده شما خواهد بود. هنگام بارگذاری مطالب ، دامنه ها یا نظرات در وب سایت ، شما تایید و ضمانت می کنید که: شما دارای مجوزها ، حقوق ، رضایت نامه ها و مجوزهای لازم برای اجازه استفاده از کلیه حق ثبت اختراع ، علامت تجاری ، راز تجاری و  حق چاپ هستید. یا سایر حقوق انحصاری موجود برای هر یک از ورودی های محتوای خود را دارید. شما پس از عضویت در وب سایت کلیه این مطالب و توافق نامه را تایید می کنید.

3. حساب کاربری

ایجاد حساب کاربری 

برای استفاده از سرویس باید حساب کاربری خود را در برندیک ایجاد کنید. حساب کاربری شما با استفاده از فرایند ثبت نام آنلاین برندیک یا هر روش دیگری مثل ثبت یک سفارش و یا خرید یک محصول و یا هر روش دیگری که توسط برندیک مشخص شده است ، انجام می شود.

شما موافقت می کنید که نام کاربری یا گذرواژه مورد استفاده برای دسترسی به حساب کاربری خود را محرمانه نگه دارید و آن را حفظ کنید. شما تضمین می کنید که تمام اطلاعات ارائه شده به برندیک در تنظیم حساب کاربری شما از همه لحاظ درست و صحیح است. شما موافقت می کنید که فقط یک حساب کاربری در رابطه با دسترسی و استفاده از سرویس ایجاد کنید. برای اینکه برندیک بتواند حساب کاربری شما تشخیص دهد ، شما موافقت می کنید که از هیچ سرور پروکسی برای پنهان کردن آدرس IP خود در هنگام دسترسی به وب سایت استفاده نکنید. شما موافقت می کنید که کلیه اسناد شناسایی (از جمله کپی شناسنامه و کارت ملی) را که ممکن است برندیک به منظور تأیید هویت شما ، گاهی از شما درخواست کند ، در اختیار برند یک قرار دهید.

رفتار اعضا

موافقت می کنید که فقط از حساب کاربری خود و وب سایت ما برای استفاده صحیح از سرویس ها استفاده خواهید کرد. انجام هر یک از موارد زیر ممکن است منجر به خاتمه حساب کاربری شما شود:

1- فروش حساب کاربری یا انتقال استفاده از وب سایت ما یا حساب کاربری خود را به هر شخص دیگری.

2- استفاده از حساب کاربری خود برای ارائه شکایت و یا استفاده به روشی متقلبانه یا غیرقانونی ، یا ارسال ایمیل یا در دسترس قرار دادن آن به گونه ای  که توهین آمیز ، غیرقانونی ، آزار دهنده ، افترا ، توهین ، تهدید ، مضر و مبتذل باشد .

3- از حساب کاربری خود برای پیگیری یا آزار و اذیت شخص یا نهاد دیگری استفاده کنید.

4- از حساب کاربری خود برای نقض حق چاپ ، علامت تجاری ، حق ثبت اختراع یا سایر حقوق مالکیت معنوی هر شخص یا نهادی استفاده کنید.

5- از حساب کاربری خود برای ارسال تبلیغات ، نامه های زنجیره ای ، نامه های ناخواسته ، "هرزنامه" یا هر نوع نامه الکترونیکی ناخواسته استفاده کنید.

6- از حساب کاربری خود برای ارتقا وب سایت و یا پلتفرم دیگری استفاده کنید.

7- اطلاعات هدر یا لینک های موجود در هر ایمیل یا ارتباطی را که از حساب کاربری خود یا در رابطه با سرویس ارسال می کنید جعل یا تغییر دهید.

8- از حساب کاربری خود برای ارسال یا تحویل ویروس ها ، بد افزارها ، یا سایر برنامه های مضر ، یا مخرب استفاده کنید.

9- عمداً یا سهوا از حساب کاربری خود به گونه ای استفاده کنید که عملکرد وب سایت ما را برای سایر کاربران پایین می آورد.

10- مسابقه ای را برای پرداخت نکردن هزینه آن لغو کنید.

11- یک مسابقه را که توسط شما آغاز شده است به واسطه قرارداد با یک فرد خلاق که از طریق وب سایت ما با او آشنا شده اید لغو کنید. توافق نامه و یا تفاهم نامه جداگانه خارج سیستم برندیک را با خلاق انجام دهید. 

12- بعنوان دارنده مسابقه ، دوست ، عضو خانواده ، همکار یا هر آشنای خود را برنده مسابقه کنید.

13- از سایر کاربران بخواهید آدرس ایمیل و اطلاعات تماس خود را اعلام کنند یا آدرس ایمیل و اطلاعات تماستان را با آنها به اشتراک بگذارید.

ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که در صورت اتفاق هر یک از موارد موارد بالا به هر طریق که صلاح بدانیم جهت جبران خسارت اقدام کنیم.

4 . مسابقات

4-1 خریداران - برگزارکننده مسابقه

 شما می توانید به عنوان خریدار مسابقه ای را برای پروژه نامگذاری  یا طراحی برگزار کنید. برای میزبانی این مسابقه ، شما از وب سایت ما استفاده خواهید کرد تا:

1. نوع مسابقه ای را که می خواهید برگزار کنید با توجه به انواع مسابقات موجود در وب سایت انتخاب کنید. 

2. مسابقه خود را برای افراد خلاق تبلیغ کنید.

3. کل پرداختی به برنده را که می خواهید برای مسابقه پرداخت کنید مشخص کنید ، این مبلغ باید مطابق با دستورالعمل های مسابقه باشد.

4. مشخص کنید که مسابقه برای چه مدت باز خواهد بود (منوط به حداکثر دوره مشخص شده توسط دستورالعمل های مسابقه).

5. توضیحات مربوط به مسابقه را وارد کنید.

4-2 . وظایف برند یک در قبال برگزارکننده مسابقه

 از خلاقان دعوت می کند تا برای ارسال مطالب مطابق با شرایط شما در مسابقه شرکت کنند. 

ما سرویس بررسی ثبت قانونی برند را برای برخی از انواع مسابقه ارائه می دهیم. بدیهی این گزارش تایید یک نام برای ثبت برند نیست. خریدار باید احتیاط لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود ، امکان ثبت قانونی وجود دارد.

4-3 . خریدار - انتخاب یک برنده پس از اتمام مسابقه 

شما باید برنده ای را برای مسابقه خود انتخاب کنید. اگر در طی 30 روز پس از پایان مسابقه موفق به انتخاب یک ورودی برنده نشوید ، برند یک ، از جانب شما جایزه مسابقه را به یک نفر افراد شرکت کننده که بهترین ورودی را از نظر داشته است پرداخت می کند . بدون اینکه مسئولیت و تعهدی در قبال شما داشته باشد. 

برای جلوگیری از ابهام ، تحت هیچ شرایطی خریدار نمی تواند هر ورودی از طرف یکی از اقوام ، دوست یا شخصی که قبلاً خریدار را به عنوان برنده در مسابقه ای اعلام کرده است ، انتخاب کند.علاوه بر این ، برندیک به صراحت از هرگونه مسئولیت در رابطه با هرگونه ایده های ارسالی سلب مسئولیت می کند ، از جمله اینکه این ورودی حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث را نقض می کند یا خیر .قانونی است یا خیر. شما به عنوان یک خریدار ، مسئولیت اطمینان از اینکه ورودی انتخابی شما تمام شرایط قانونی را برخوردار است ، به عهده دارید.

4-4 . تعهد افراد خلاق برای شرکت در یک مسابقه 

ورودی های شما  باید شرایط مسابقه خریدار را داشته باشد و مطابق با دستورالعمل های مسابقه ما باشد. به عنوان یک خلاق ، شما تضمین می کنید که هر ورودی مطعلق به شما است و در غیر این صورت موارد ارسالی شما حقوق مالکیت معنوی طرف های دیگر نقض نکند. شما همچنین  ضمانت می کنید که با خریدار ربطی نداشته باشید ، دوست نباشید و خریدار را نمی شناسید. اگر موارد ارسالی شما شامل کارهای شخص ثالث باشد ، باید مطابق با الزامات مندرج در دستورالعمل های مسابقه ما باشد. 

با بارگذاری ورودی خود در وب سایت ما ، شما صریحاً اعلام می کنید، این نام،  غیر انحصاری ، بدون حق امتیاز ، قابل انتقال ، قابل واگذاری و مجاز است . خریدار ممکن است برندیک را درگیر انجام یک تحقیق نامگذاری برای نام های انتخابی آنها کنند. با بارگذاری ورودی خود در وب سایت ما ، به برندیک  اجازه می دهید ورودی شما در نظرسنجی برای انجام تحقیقات نامگذاری گنجانده  شود.شما همچنین تعهد می کنید که اگر در رابطه با مسابقاتی به توافق نامه عدم افشای اطلاعات احتیاج داشته باشید ، بدون در نظر گرفتن برنده شدن یا نشدن ، شرایط و ضوابط این توافق نامه را رعایت می کنید.

4-5 .  افراد خلاق 

 برندیک پلتفرم برگزاری مسابقه است و صراحتا هیچ مسئولیت و تضمینی در قبال افراد شرکت ککنده ندارد از جمله اینکه :

الف. شما به عنوان برنده انتخاب خواهید شد.

ب. که شما تنها برنده خواهید بود.

پ. شرایط و نتایج توافق نامه های دیگری که ممکن است خارج از مسابقه با خریدار منعقد کنید. 

ت . هرگونه استفاده غیرقابل جبران از ورودی شما توسط خریدار (به عنوان مثال خریدار یک مسابقه را لغو می کند ، اما بعدا مشخص شد که از ورودی شما به طور کامل یا جزئی استفاده کرده است ؛ یا اگر خریدار برنده دیگری را انتخاب کند ، اما بعداً مشخص می شود که از ورودی شما به صورت جزئی یا کلی  استفاده می کند)

ث. خریدار برنده ای را انتخاب کند که مطابق با آنچه در خلاصه مسابقه ذکر شده است نباشد.

4-6 . چه کسی برنده نامیده می شود

اگر خریدار شما را به عنوان برنده انتخاب کند ، ما به شما اطلاع می دهد و جایزه مسابقه را به حساب کاربری شما منتقل می کنیم. اگر شما به عنوان برنده معرفی شوید ، موافقت می کنید که با توجه به شرایط توافق نامه انتقال مالکیت معنوی ، یک قرارداد الزام آور با آن خریدار منعقد می کنید . هر مسابقه باید حداقل 10 ورودی از افراد خلاق مختلف را دریافت کند تا واجد شرایط انتخاب برنده باشد.

4-7 .  دریافت پاداش

اگر خریدار ورود شما را پسندیده باشد ، می تواند برای شما بابت استفاده از آن ورودی ، پاداش بفرستد. اگر پاداش ارسال شود ، برندیک به شما اطلاع می دهد و مبلغ پاداش  را به حساب کاربری شما واریز می کند. در صورت دریافت پاداش شما موافقت می کنید که یک قرارداد الزام آور با آن خریدار مطابق با شرایط توافق نامه انتقال مالکیت معنوی ، منعقد کنید.

4-8 . پرداخت پاداش

زمانی که خریدار قصد دارد در یک مسابقه بیش از یک مورد استفاده کند ، باید بابت موارد اضافی هزینه پرداخت کند و حقوق کسانی را که شرکت کرده اند جبران کند. خریدار برای هر ورودی اضافی (غیر از ورودی برنده) که قصد استفاده از آن را دارد ، باید حداقل اعلام شده توسط برند یک را به خلاق پرداخت کند.

4-9 . مسابقات تضمین شده

یک مسابقه تضمینی به معنی تعهد اولیه خریدار در انتخاب یک برنده برای مسابقه است. مسابقات تضمینی را نمی توان لغو کرد ، به استثنای موارد زیر:

الف .اگر توسط ما تشخیص داده شود که پرداخت مسابقه ناقص ، جعلی یا از طریق کارت جعلی و هک حساب انجام شده باشد.

ب . مسابقه در یک گروه اشتباه ایجاد شده است یا اینکه توسط کارشناس برندیک تشخیص داده شود که این مسابقه شرایط خدمات برندیک را نقض می کند.بازپرداخت یا شارژ حساب کاربرری به دلیل شرایط خاص و به صلاحدید برندیک انجام می شود.

4-10 . مسابقات متروكه

اگر برنده مسابقه پس از 30 روز از تاریخ پایان مسابقه توسط خریدار انتخاب نشده باشد (مسابقه متروکه) ، برندیک حق اعطای جایزه مسابقه را به یک یا چند نفر از خلاقان به صلاحدید خود محفوظ می دارد. بدون هیچ گونه مسئولیت یا تعهدی در قبال خریدار این انتخاب جایزه به صلاحدید برندیک خواهد بود و افرادخلاق یا خریدار نمی تواند به آن اعتراض نمایند.

5  . فروش دامنه

تمام نام دامنه ها در برندیک یا مستقیماً متعلق به خلاقان است یا از طرف خلاقان توسط برندیک ثبت شده اند. 

هنگامی که یک نام دامنه از برندیک خریداری می کنید و آن را پرداخت می کنید. هیچ میزبانی ، محتوای وب یا حقوق دیگری با دامنه منتقل نمی شود.با خرید موفقیت آمیز و تأیید چنین خریدی ، نام دامنه به شما منتقل می شود. شما می توانید دامنه را به نام خود ثبت کنید یا در صورت اجازه ، مجاز به انتقال دامنه به ثبت کننده دیگری هستید که خودتان انتخاب می کنید. این مسئولیت شماست که از نماینده خود اطمینان حاصل کنید که دامنه شما به درستی ثبت شده است و ثبت نام شما در وضعیت مطلوبی با ثبت کننده خود است. شما ملزم به پرداخت هزینه های تمدید سالانه دامنه هستید. 

5-1 .  سیاست بازگشت وجه

برای دامنه های خریداری شده بازپرداخت کامل ، زمانی که شرایط زیر را داشته باشید ، انجام خواهد شد:

اگر در شرایطی برندیک توانایی تحویل کامل دامنه به خریدار را نداشته باشد ، کلیه هزینه ها پس داده می شود.در شرایط خاص ، برندیک ممکن است نیاز به تأییدهای بیشتر از خریدار داشته باشد. اگر خریدار نتواند اطلاعات اضافی را برای تأیید سفارش خود ارائه دهد ، سفارش لغو می شود و بازپرداخت انجام می شود.

 تا زمان تأیید سفارش و انتقال کامل دامنه با موفقیت به خریدار ، فروش کامل در نظر گرفته نمی شود.

5-2 .  حقوق قانونی

برندیک در تعیین اینکه آیا نام دامنه (های) ذکر شده برای فروش حقوق قانونی دیگران را نقض می کند مسئولیتی ندارد. این تنها مسئولیت خریدار است که تحقیق کند آیا خرید و استفاده از دامنه ای حقوق قانونی سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی را نقض می کند ، از جمله نقض برند تجاری و یا کپی رایت

6. پرداخت و بازپرداخت

6-1 .  اعتبارات برندیک 

اعتبارات برندیک دو نوع دارد: اعتبارات ریالی و امتیازهای برندیک. 

هر اعتبار ریالی معادل یک (1) ریال جمهوری اسلامی ایران است. امتیازهای برند یک معادل هیچ ارزی نیست. با این حال ، ممکن است به جای برخی از ویژگی های اضافی موجود از طریق سرویس های ما ، از آنها استفاده شود. امتیازهای برندیک حق قانونی نیست و قابل خرید و فروش یا انتقال به اشخاص ثالث نیست. امتیازات برندیک فقط با ویژگی ها و خدمات ارائه شده توسط برندیک که در وب سایت ما ذکر شده است قابل تبادل است. 

شما در هر زمان می توانید اعتبارهای ریالی را که در حساب کاربری خود نگه دارید ، درخواست واریز آن را به حساب ریالی خود دهید. هرگونه پرداخت از طریق روش پرداخت و شماره حسابی که توسط شما در حساب کاربری خود معرفی شده است انجام خواهد شد. 

برندیک ممکن است از اجازه دادن به شما برای برداشتن اعتبار ریالی درصورتی که متوجه شود در تاریخ برداشت شما این قرارداد را نقض کرده اید خودداری کند.

مهم:

الف) برای برداشت وجوه به حساب خود باید یک حساب ریالی تأیید شده داشته باشید. علاوه بر این ، برای تأیید حساب خود ، ممکن است لازم باشد مستندات اضافی مانند شناسنامه عکس دار و یا کارت ملی  را ارائه دهید.

ب) اگر پرداخت خریدار توسط برندیک به طور جزئی یا کامل مسترد شود . فرد خلاق باید کلیه مبالغی که مشمول بازپرداخت می شوند ، را به برندیک بازپرداخت کند ، از جمله هزینه های جوایز. علاوه بر این ، اگر فرد خلاق شرایط توافق نامه انتقال مالکیت معنوی یا این توافق نامه را نقض کند ، برندیک این حق را برای خود محفوظ می دارد که مبلغی را که برندیک به فرد خلاق بدهکار است ، کاهش دهد تا به این ترتیب ، خسارت برندیک را برای هرگونه خساراتی که برندیک به دلیل نقض توافق توسط خلاق متحمل شده است ، جبران کند. 

قرارداد انتقال مالکیت معنوی یا این قرارداد.

6-2 . مالیات 

هر یک از اعضا مسئول پرداخت کلیه مالیات های قانونی مشمول به خود هستند.

6-3 .  بازپرداخت

مواردی که برندیک بنا به صلاحدید خود ، اجازه بازپرداخت هزینه پرداختی شما را صادر می کند: 

(i) پرداخت شما مطابق با سیاست بازپرداخت برندیک واجد شرایط بازپرداخت است.

(ii) برندیک تشخیص می دهد که طبق قانون انجام چنین کاری لازم است. 

(III) سفارشی که خریدار ثبت کرده است (یا درخواستی که کرده است) جعلی تشخیص داده شده است.

(iv) خریدار یک سفارش تکراری (یا درخواست) را به اشتباه وارد کرده است.

(v) اگر توسط برندیک تشخیص داده شود که مسابقه ، خریدار یا یک فردخلاق شرایط خدمات برندیک را نقض می کند.

7 . حریم خصوصی برندیک

از قوانین سیاست حفظ حریم خصوصی ما که در وب سایت ما موجد است پیروی می کند.

8. روابط طرفین 

برندیک یک ارائه دهنده خدمات مستقل است و شریک ، کارمند یا نماینده شما نیست. شما توانایی ارتباط با برندیک را در رابطه با هرگونه تعهدی که به شخص ثالث دارید ، ندارید. 

9. تعهدات عمومی شما

شما موافقت می کنید که:

الف. شما از سرویس برای اهداف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا هدفی غیر از برگزاری یا شرکت در مسابقات به عنوان خریدار یا خلاق استفاده نخواهید کرد.

ب - شما از کلیه قوانینی مربوط به یک مسابقه پیروی خواهید کرد.

پ - شما هرگونه محدودیت و حقوق مادی و معنوی را در ارسال ورودی به مسابقات و استفاده از ورودی ها رعایت خواهید. 

ت - شما با استفاده از خدمات برند یک ، برند یک را مغایر قانون یا تعهدی در که مقابل نهاد دولتی یا شخص ثالث دیگری است ، قرار نمی دهید.

ث. شما هیچ اقدامی که باعث کاهش اعتبار برندیک ، یا اعضای ما شود انجام نخواهید شد.

ج. شما کلیه اطلاعات درخواست شده توسط برندیک را که ما برای ارائه خدمات نیاز داریم ، در اختیار برندیک قرار می دهید.

10. تعلیق خدمات

 برندیک می تواند حساب کاربری شما و استفاده شما از سرویس را در هر زمان ، با یا بدون اطلاع شما ، و به هر دلیلی به صلاح دید مطلق خود ،  به حالت تعلیق درآورد. برخی از موارد که برند یک می تواند حساب شما را به حالت تعلق درآورد :

1. اگربرندیک تشخیص دهد که شما هر یک از تعهدات خود را در قبال برندیک طبق این قرارداد نقض کرده اید.

2. برندیک تشخیص دهد که شما از حساب کاربری خود برای ارتکاب کلاهبرداری استفاده می کنید 

3.به منظور جلوگیری از پرداخت ، مستقیماً با خلاق تماس بگیرید یا اینکه در رابطه با انتخاب برنده با خلاق تبانی کرده اید.

4.برندیک تشخیص دهد که شما از سرویس هایی استفاده می کنید ، که با تشخص ما توهین آمیز ، غیراخلاقی است و یا ممکن است به نام خوب برندیک آسیب برساند.

5. برندیک تشخص دهد که استفاده شما از خدمات مربوط به دسته های غیرمجاز باشد (مانند پورنوگرافی ، قمار ، فحشا یا سایر خدمات بزرگسالان)

6. برندیک تشخیص می دهد که شما از حساب کاربری یا خدمات به نحوی استفاده می کنید ، که به تشخیص ما غیرقانونی یا متقلبانه ، توهین آمیز ، غیرقانونی ، آزار دهنده ، افترا ، تهدیدآمیز ، مضر ، مبتذل ، ناپسند است و ممکن است صدمه قانونی به برندیک یا اعضای آن بزند 

7. برندیک تشخیص دهد که هرگونه پیام یا نظر ارسال شده توسط شما در این سرویس ، دستورالعمل های ارسال پیام یا نظر را نقض کرده است.

8. برندیک تشخیص دهد که شما به طور مستقیم یا غیرمستقیم یک برگزارکننده مسابقه را با استفاده از ابزار رتبه بندی وی برای انتخاب گزینه برنده به چالش کشیده اید.

9.برندیک تشخیص دهد که شما به طور مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب برنده را در مسابقه ها متروکه به چالش کشیده اید.

10. تعلیق خدمات برندیک ممکن است ، بنا به صلاحدید برندیک ، فقط در مورد برخی از خدمات یا برای مدت زمان مشخص یا نامعلومی اعمال شود.برندیک ممکن است بنا به صلاحدید خود ، سرویس ها و حساب کاربری شما را هر زمان و پس از تعلیق دوباره فعال کند.تعلیق های تکراری ممکن است باعث شود دسترسی یا استفاده از سرویس برای همیشه ممنوع شود.

11. برای جلوگیری از ابهام ، مجاز نیستید در هر دوره تعلیق موجودی حساب کاربری خود را برداشت یا هزینه کنید. علاوه بر این ، برندیک ممکن است ، بنا به صلاحدید خود ، موجودی همه اعتبارات موجود در حساب شما را در قبال جبران خسارت و خسارتی که ممکن است در نتیجه نقض این توافق نامه متحمل شده باشد ، حفظ کند.

11. مدت و خاتمه خدمات 

الف. این توافق نامه از تاریخی شروع می شود که شما یک حساب کاربری در برندیک ایجاد کرده اید یا به واسطه استفاده از خدمات یا خرید یک محصول یک حساب کاربری برای شما ایجاد شود.

ب - اگر پس از خاتمه یا بسته شدن حساب کاربری خود ، حساب کاربری شما مجدداً فعال شود یا یک حساب کاربری جدید افتتاح شود ، در آن زمان مجدداً به این توافق نامه ملزم خواهید شد. 

ج. برندیک ممکن است به هر دلیلی با هرگونه اعلان به شما یا بدون اطلاع شما ، این توافق نامه و حساب کاربری شما را فسخ کند.

د. پس از خاتمه این قرارداد:

الف. امتیاز اتی که کسب کرده اید  بلافاصله لغو می شود.

ب. شما می توانید طبق این توافق نامه ، هر اعتبار ریالی را برداشت کنید. با این حال برندیک ممکن است برای بازپرداخت ها ، پرداخت ها به  اشخاص ثالث از طرف شما ، یا سایر هزینه ها و هزینه هایی که ممکن است انجام شود ، بخشی معقول از هر مبلغ قابل پرداخت به شما ، که به صلاحدید خود تعیین شده توسط برندیک ، کسر شود. پس از فسخ قرارداد توسط برند یک  ظرف دوازده (12) ماه پس از فسخ این قرارداد ، برندیک هر مبلغی را که به شما تعلق می گیرد به شما پرداخت می کند.

12. برند یک هیچ سرویس سپرده گذاری ندارد.  

تمام مبالغی که به برندیک واریز یا پرداخت می شود متعلق به برندیک است و برندیک ممکن است از آن وجوه استفاده کند. تنها حقوقی که باعث پرداخت مبلغی شود به صراحت در این توافق نامه ذکر شده است. 

13. محدودیت مسئولیت و شرایط ضمن عقد

الف. شما تصدیق می کنید که برندیک و ارائه دهندگان شخص ثالث آن هیچ گونه تضمینی راجع به خطای خدمات ندارند.

ب. شما موافقت می کنید که برندیک و ارائه دهندگان شخص ثالث آن هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم تأخیر یا تأخیر در ارائه خدمات مطابق با تعهدات خود در این توافقنامه ، در چنین مواردی نخواهند داشت:  به عنوان نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم آتش سوزی ، زلزله ، طوفان ، طغیان ، طوفان ، آب و هوای نامساعد ، جنگ ، تروریسم ، انفجار ، خرابکاری ، سانحه صنعتی یا اعتصاب صنعتی بوجود آمده است. حملات به  سرویس ، خرابی مخابرات ، خرابی سخت افزار یا عدم عملکرد نرم افزار ارائه شده توسط شخص ثالث مطابق با مشخصات آن ؛ میزان تقاضای قابل توجهی از خدمات از برندیک درخواست شود شود که بالاتر از سطح معمول تقاضا است و منجر به عدم عملکرد صحیح نرم افزار و سخت افزار برندیک می شود. عدم انجام تعهدات شخص ثالث (از جمله هر بانک یا سازمان مالی دیگر) در قبال برندیک ؛ یا هر شرایط یا رویداد دیگری مشابه موارد فوق که از کنترل منطقی برندیک خارج است.

پ- شما تصدیق و موافقت می کنید که برندیک و ارائه دهندگان شخص ثالث آن هیچگونه مسئولیتی و تعهدی در قبال شما در قبال برداشت های غیر مجاز یا هزینه های غیرمجاز اعتبارات برندیک خود ندارند. یا هرگونه استفاده یا دسترسی غیرمجاز از حساب کاربری یا خدمات ما

ت. شما تصدیق و موافقت می کنید که برندیک و ارائه دهندگان شخص ثالث آن هیچگونه ضمانت صریح یا ضمنی در رابطه با خدمات یا سایر کالاها یا خدمات ارائه شده توسط برندیک بر اساس این توافق نامه به غیر از ضمانت نامه های صریح مندرج در این توافق نداند.

ث . موضوع این بخش ، شما موافقت می کنید که برندیک و ارائه دهندگان شخص ثالث آن در قبال هرگونه ادعای شما (اعم از قرارداد ، ضمنی ، قانونی یا غیر از این) هیچ مسئولیتی  نخواهند داشت. خسارات یا صدمات احتمالی شامل ، از دست دادن سود ، قراردادها ، درآمد یا داده های در ارتباط با ارائه خدمات یا ارائه کالاها یا خدمات دیگر تحت این توافقنامه ، خواه به دلیل فعالیت برند یک ، یا هرگونه سهل انگاری ، توسط برندیک یا ارائه دهندگان شخص ثالث آن.

ج. حداکثر مسئولیت برندیک تحت این موافقت نامه برای هرگونه نقض این توافق نامه و هرگونه سهل انگاری در رابطه با این توافق نامه یا خدمات ، از مبلغی که برای خدمات پرداخت کرده اید ، بیشتر نخواهد بود.

14 . غرامت

شما باید برندیک ، نمایندگان ما ، بازرسان ، کارمندان و ارائه دهندگان شخص ثالث را در صورت ایجاد هرگونه خسارت و هزینه (از جمله هزینه های حقوقی) که متحمل شوند ، جبران کنید. خواه نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم از موارد زیر باشد:

الف - هرگونه نقض قوانین ، ضمانت یا مدت این قرارداد توسط شما ؛

ب - هرگونه اقدام یا کوتاهی توسط شما در این موافقتنامه ؛

ج - هرگونه نقض تعهدات شما در قبال شخص ثالث ، از جمله خریدار یا خلاق دیگر ، توسط شما.

د - هرگونه نقض حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث توسط شما

ه - هرگونه دادرسی قانونی که توسط شخص ثالثی به دلیل نقض این توافق نامه برندیک را  تهدید کند یا آغاز شده است.

15. مالکیت معنوی 

الف. شما تصدیق می کنید که برندیک صاحب کلیه حقوق مالکیت معنوی است که در حساب کاربری شما و وب سایت ما وجود دارد ، شما تصدیق می کنید که هیچ حقوق مالکیت معنوی در حساب کاربری یا وب سایت ما ندارید. هنگامی که محتوا را به وب سایت ما ارسال می کنید ، به ما مجوز غیر قابل انحصاری ، جهانی ، دائمی ، غیر قابل برگشت ، بدون حق امتیاز  و مجوز قابل واگذاری و قابل انتقال برای استفاده ، قابل تکثیر  ، توزیع ، تهیه آثار مشتق شده ، نمایش و استفاده در سایر محتوا را در اختیار ما قرار می دهید. 

ب . شما نباید بدون رضایت کتبی قبلی ما ، فروش ، تکثیر ، توزیع ، اصلاح ، نمایش ، نمایش عمومی ، تهیه فعالیت های مشتق شده  ، بازنشر محتوای موجود در وب سایت ما به هر طریقی برای هر هدف عمومی یا تجاری استفاده کنید. 

پ . شما موافقت می کنید که سعی در مهندسی معکوس یا تلاش برای تداخل در عملکرد هر قسمت از سایت نخواهید داشت .

ت. شما نباید تولید و تکثیر ، کپی ، فروش ، سرویس ما یا هر بخشی از آن را انجام .

ث. برندیک در رابطه با هرگونه ادعای شما یا شخص ثالث مبنی بر نقض حقوق مالکیت معنوی متعلق به شما یا شخص ثالث ، به عنوان ناظر یا قضاوت کننده عمل نخواهد کرد.

ج. برندیک هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال نقض هرگونه حقوق مالکیت معنوی که توسط شخص ثالث در مورد هر یک از خلاقین یا خریداران ، که در رابطه با هرگونه مسابقه یا استفاده دیگر از وب سایت ما انجام شده ، ندارد.

چ. علی رغم موارد فوق ، برندیک در هر زمان می تواند هرگونه محتوا ، فعالیت شخص ثالث را که برندیک تشخیص می دهد ، بنا به صلاحدید مطلق خود ، از حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث نقض کند.

16. حل اختلاف

قوانین حاکم

قوانین جمهوری اسلامی ایران ، بر این توافق نامه و اختلاف در آن حاکم است . هیچ اقدامی که ناشی از معاملات تحت این توافق نامه باشد ، بعد  از یک سال پس از وقوع علت آن ، توسط هیچ یک از طرفین قابل طرح نیست.

داوری

درصورتی که شما و برندیک نتوانید دعوا یا دعوی خسارت ناشی از این توافق نامه را به طور صلح آمیز حل و فصل کنید ، ، طرفین هرگونه دعوی ، اختلاف یا خسارت را از طریق داوری حل می کنند. 

روند داوری باید در جزیره کیش انجام شود ، مطابق با قوانین داوری یک داور  با توافق مشترک طرفین انتخاب می شود. در صورت عدم توافق برای تعیین داور از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است. طرفین توافق می کنند که داور نمی تواند خسارت جزایی را به هر یک از طرفین بدهد و موافقت می کنند که به گفته های داور مقید باشند.

17 .متفرقه

الف . برندیک می تواند در هر زمان شرایط و ضوابط این توافق نامه را اصلاح کند. این اصلاحات از تاریخ اصلاحیه اعمال می شوند. شما موافقت می کنید که بدون محدود کردن راههایی که مممکن است  به چنین اصلاحاتی دسترسی داشته باشید از آن اطلاع پیدا کنید. شما با استفاده از حساب کاربری خود یا وب سایت ما پس از تاریخ اصلاح ، با چنین اصلاحاتی موافقت کرده اید.

ب. برندیک ممکن است از هویت شرکتی شما (در صورت لزوم) به عنوان بخشی از تبلیغ خدمات و برندیک در بازار استفاده کند ، مگر اینکه به طور کتبی توسط شما درخواست شده باشد.

پ . از حقی که تحت این موافقت نامه ایجاد شده است نمی توان صرف نظر کرد مگر اینکه کتباً توسط طرفین امضا شده باشد که مقید به معافیت باشند. 

ت . اگر هر یک از مفاد این توافق نامه به هر دلیلی توسط دادگاه صلاحیت دار فاقد اعتبار یا غیرقابل اجرا شناخته شود، تاثیری در عملکرد یا تفسیر سایر مفاد این قراداد قرارداد نخواهد داشت و بند مورد نظر به عنوان بخش جدا شده از قرارداد در نظر گرفته خواهد شد. 

ث. این قرارداد جایگزین کلیه تفاهم ها و توافق های قبلی بین طرفین در رابطه با موضوع این توافق نامه می شود و توافق و تفاهم کامل و انحصاری بین طرفین را در رابطه با موضوع این توافقنامه بیان می کند.

 

Insights from 30,000+ Naming and Branding Projects